Istilah Bahasa Arab dalam media sosial Account حِسَاب (Hisab), Like إِعجَاب (I’jab), Comment تَعلِيق (Ta’liq), Post مَنشُور (Mansyur),Share مُشَارَكَة (Musyarakah), […]

Jangan Lupa Share klik
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •