Istilah Bahasa Arab dalam media sosial

Istilah Bahasa Arab dalam media sosial Account حِسَاب (Hisab), Like إِعجَاب (I’jab), Comment تَعلِيق (Ta’liq), Post مَنشُور (Mansyur),Share مُشَارَكَة (Musyarakah), Message رِسَالَة (Risalah), Page صَفْحَة (Sofhah), Group مَجْمُوعَة (Majmu’ah),Profile صَفحَة شَخْصِيَة (Shafhah Syakhshiyah) Block...

Jangan Lupa Share klik
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •